Hoạt động

Các hoạt động tiêu biểu đội đã tham gia:

 

Lễ hội Hoa anh đào lần thứ 1 – 8/4/2007 – Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc

 

Lễ hội Hoa anh đào lần thứ 2 – 6/4/2008- Triển lãm Giảng Võ

 

Lễ hội Hoa anh đào lần thứ 3  – 10-12/4/2009 – Triển lãm Giảng Võ

 

Giao lưu Yosakoi với Đoàn 275-Tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch Hồ Chí Minh- 18/06/2009

Lễ hội Tiếng Nhật  – 1/11/2009 – ĐH Ngoại Thương

 

Chạy bộ vì trẻ em Terry Fox- 22/11/2009 – Hồ Thiền Quang

 

Satsuki Matsuri – 8-9/5/2010- Triển lãm Giảng Võ

 

Đi bộ “Vì cộng đồng ASEAN hòa bình và thịnh vượng” -8/8/2010- Hồ Hoàn Kiếm

 

Sinh viên tiếng Nhật hát mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội – 15/8/2010 – Triển lãm Giảng Võ

 

Acitve expo- 12/9/ 2010- Cung thiếu nhi Hà Nội

 

Chạy bộ vì trẻ em Terry Fox- 21/11/2010- hồ Thiền Quang


 

Advertisements
%d bloggers like this: